Reforma Společné zemědělské politiky

Oblast
společná zemědělská politika, zemědělský výbor

Vzhledem k tomu, že ve výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova není žádný poslanec nebo poslankyně z České republiky, Pavel Telička průběžně a od samého počátku svého mandátu sledoval činnost tohoto výboru a přispěl ke všem legislativním návrhům významným pro Českou republiku. Stejně tak monitoroval všechna jednání a konzultace s nimi související. V současnosti ve výboru nejdůležitější projednávaná legislativa je reforma Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. SZP je založena na základě partnerství mezi EU a evropskými zemědělci a spočívá v jejich podpoře a zajištění potravinové bezpečnosti.

Aby Pavel Telička mohl dobře reflektovat české zájmy a pozici v legislativě týkající se SZP po roce 2020, zorganizoval v Praze tři setkání se zainteresovanými subjekty z České republiky, během kterých s nimi prodiskutoval a finalizoval některé pozměňovací návrhy. Díky aktivní spolupráci se zahraničními kolegy z frakce ALDE, kteří jsou členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, mohl Telička předložit celkem 23 pozměňovacích návrhů, které se týkaly českých priorit, jako například zastropování plateb (tzv. cappingu) nebo jednotné evropské definice tzv. skutečného zemědělce (genuine farmer), která by zajistila jednotnost této politiky. I v této problematice, stejně tak jako ve všech ostatních, se vystříhal v EP celkem běžné praxe přebírání pozměňovacích návrhů od zainteresovaných subjektů. Jejich autorem je výhradně on sám a jeho tým.

Co se týče povinného zastropování, podle Teličky by bylo vzhledem k odlišnostem ve struktuře zemědělství a překážkám daným odlišným životním prostředím pro některé členské státy diskriminační. Hlavním cílem Teličky je zmodernizovat a zjednodušit společnou zemědělskou politiku tak, aby evropské zemědělství bylo schopné zajistit dlouhodobou potravinovou bezpečnost a bylo udržitelné a konkurenceschopné.

Sdílet