Zákaz některých jednorázových plastů

Oblast
životní prostředí, oběhová ekonomika

Hlavním cílem tohoto návrhu byl boj proti plastovému odpadu a znečištění moří a oceánů. Pokud nezměníme způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v našich oceánech víc plastu než ryb. Proto je nutné čelit tomu, aby se plast dostával do vodních zdrojů, potravin a v důsledku toho i do našich těl.

Komise navrhla zaměřit zákaz používání plastových produktů na ty, které se nejčastěji nacházejí na evropských plážích jako odpad a které je snadné nahradit, jako jsou například plastové příbory a talíře. Zároveň chce omezit spotřebu produktů jako například plastových kelímků a jednorázových obalů na jídlo. Součástí návrhu je také poskytování lepších informací ohledně recyklovatelnosti výrobků. Návrh se zaměřuje i na opuštěná či ztracená lovná zařízení, která tvoří téměř třetinu plastového odpadu v moři.

Pavel Telička byl stínovým zpravodajem tohoto stanoviska ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Předložil k němu řadu pozměňovacích návrhů, které obsahovaly mj. sdílenou zodpovědnost výrobců a spotřebitelů, zákaz oxo plastů (plasty rozkládající se na mikroplasty, jejichž rostoucí množství v životním prostředí je považováno za vážnou ekologickou hrozbu), lepší mezinárodní spolupráci a klimatickou diplomacii. Zároveň vyzval členské státy, aby zvážily zavedení povinného recyklování některých plastových produktů. Vyšší míra recyklace by v důsledku podpořila také trh s těmito materiály.

Text musí být nyní ještě formálně schválen Evropským parlamentem a členskými státy. Poté bude nová směrnice publikována a členské státy budou mít dva roky na její včlenění do národních právních systémů.

 

Sdílet