Dvojí kvalita potravin

Oblast
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, vntiřní trh

Na základě studií, které prokázaly, že v kvalitě výrobků dostupných na evropském trhu panují, navzdory totožným značkám a obalům, mnohdy podstatné rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi, vydala v září 2017 Evropská komise Oznámení o uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků. Známým příkladem tohoto postupu je odlišný podíl masa v rybích prstech téže značky, které zakoupíte v České republice a v Německu. Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele připravil zprávu, která reflektuje pozici a priority Evropského parlamentu v této citlivé problematice.

Telička předložil čtyři pozměňovací návrhy ke stanovisku Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova ke zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Jeden z těchto pozměňovacích návrhů, který vyzýval výrobce k tomu, aby výrobky, které mají stejný obsah a kvalitu napříč všemi členskými státy, označovaly pro spotřebitele srozumitelným a viditelným logem, se nakonec stal součástí Zprávy o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

 

Sdílet