Podpora dodržování lidských práv

Oblast
lidská práva

Respektování lidských práv a základních svobod je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Každé jejich porušování ovlivňuje demokratické principy, na kterých je založena naše společnost, ať už k tomu dochází uvnitř nebo za hranicemi EU. Evropský parlament s porušováním lidských práv bojuje prostřednictvím legislativních opatření, včetně pozorování voleb, pravidelných debat o lidských právech ve Štrasburku a zanášením podmínky dodržování lidských práv do vnějších obchodních dohod.

Jako místopředseda Evropského parlamentu byl Pavel Telička zodpovědný mimo jiné za oblast dodržování lidských práv. Aktivně podporoval přijímání naléhavých usnesení o případech porušování lidských práv. Z jeho vlastní iniciativy tak Evropský parlament přijal rezoluce, které se vztahují k problematické situaci lidských práv v zemích, jako jsou Rusko, Egypt a Vietnam. Cílem těchto rezolucí je upozornit veřejnost na to, že dodržování lidských práv není v některých částech světa samozřejmostí, a možné navázání dialogu s příslušnými vládami ohledně zlepšení situace.

Telička je rovněž aktivní ve Volební pozorovací skupině (Election Observation Group), která koordinuje volební pozorovací mise EU. Jejím cílem je posílení legitimity národních volebních procesů ve třetích zemích, v nichž probíhají volby nebo referendum. Navíc slouží k posílení důvěry veřejnosti ve volby, k zamezení volebních podvodů, lepší ochraně lidských práv a v podílení se na řešení konfliktů. Příkladem úspěšné volební pozorovací mise byly například volby v Zimbabwe, které probíhaly v roce 2018 po svržení prezidenta Roberta Mugabeho. Pozorovatelé EU odváděli přesně to, co bylo zapotřebí. Angažovalo se jich hodně, dokumentovali případy manipulací a porušování demokratického procesu a vydávali silná vyjádření o pochyběních v tomto procesu.

 

Sdílet