Nová podoba trhu s elektřinou

Porota
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, ITRE
Oblast
energetika
Zkrácený název
EMD (Energy Market Design)
Pozice
stínový zpravodaj

Pavel Telička je náhradníkem ve výboru ITRE a u přijaté zprávy, týkající se nového energetického trhu byl stínovým zpravodajem.

Zpráva by měla pomoci napravit situaci, kdy je na energetickém trhu v EU nedostatek investic, pobídky pro podnikání jsou nízké a celkově je investiční prostředí v tomto sektoru spíše nestabilní. Cílem všech aktivit, souvisejících s novou podobou trhu s elektřinou je pak samozřejmě zajištění bezpečnosti dodávek energie, včetně menší závislosti na dovozu ze třetích zemí a nižší ceny energií pro velkoobchodní i maloobchodní spotřebitele.

Pavel Telička se při jednáních snažil najít tu správnou polohu směrem k tržně orientovanému řešení, směřujícímu k větší integraci celoevropských trhů s elektřinou. Také úspěšně spolupracoval na tom, aby se do textu dostala zmínka o reformě systému ETS (dobře navržený systém obchodování s emisemi) a aby v textu zprávy zůstaly cenové špičky, coby hybatel investic. Telička také prosadil změnu formulace o obchodních zónách ve prospěch pozice ČR. Zpráva zdůrazňuje, že s ohledem na nedostatek elektřiny v některých regionech by se v úzce integrovaných elektrických sítích mělo o dělení cenových zón rozhodovat ve spojení se sousedními zeměmi, kterých se to týká. To má zabránit neefektivnosti ve využívání sítí a snížení přes-hraniční kapacity, což není slučitelné s principy vnitřního trhu. Pavel Telička se také zasadil o to, aby ve výsledném znění zprávy nefigurovaly dotace na vyspělé technologie. Zpráva sice zmiňuje kapacitní mechanismy, ale Pavel Telička prosadil odsouhlasenou formulaci, v níž jsou považovány až za poslední možný nástroj.

Více informací najdete ve zmiňované zprávě o nové podobě energetického trhu, v přehledu zpráv Pavla Teličky za rok 2016, zde nebo např. na stránkách Evropského parlamentu, zde.

Sdílet