Snižování administrativní zátěže

Snižování administrativní zátěže pro podnikání, zkvalitňování legislativy a lepší spolupráce mezi evropskými institucemi – tak, aby se ulehčilo občanům od zbytečné byrokracie. To jsou dlouhodobá témata Pavla Taličky a cíle, jichž chtěl jako poslanec Evropského parlamentu dosáhnout.

V březnu 2016 schválil Evropský parlament mezi-institucionální dohodu, jež byla výsledkem mnoha jednání mezi Radou, Komisí a EP a která zlepšuje legislativní transparentnost. Parlament byl v jednáních zastoupen předsedou frakce ALDE, Guy Verhofstadtem. Dohoda posiluje spolupráci mezi zásadními evropskými institucemi tak, aby zajistila transparentní a funkční právní předpisy. Instituce budou při přípravě zákonů brát více v úvahu analýzy dopadů legislativy a bude posílena důležitost práce v parlamentních výborech.

Příprava dohody byla jednou z priorit frakce ALDE, i Pavla Teličky. „Velmi vítám, že byla tato dohoda uzavřena, byla to jedna z našich priorit během tohoto funkčního období. A jsem rád, že právě naše frakce byla hnacím motorem jednání. Některé prvky v dohodě chybí, ale klíčové body, jako je lepší posouzení dopadů legislativy a větší transparentnost, jsou přítomny. Pokud bude tato dohoda a legislativa správně implementována, bude to znamenat skutečné snížení administrativní zátěže pro podnikání,“ uvedl Telička.

Více informací najdete také na webu Pavla Teličky, zde, případně ve stanovisku frakce ALDE, které je ke stažení níže. O tomto tématu se můžete informovat také na webu ALDE (zde či zde).