Volný tok dat v rámci Evropské unie

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička spolu s dalšími europoslanci frakce ALDE podepsal dopis adresovaný Evropské komisi, který iniciovala poslankyně Dita Charanzová. Jeho hlavním cílem je zajištění základních principů pro volný tok dat. 

Právě volný tok dat je totiž základem pro fungování jednotného digitálního trhu, který přispěje k funkčnosti vnitřního trhu jako celku. Europoslanci proto požadují po Evropské komisi, aby předložila regulaci, která by ustanovila základní principy volného pohybu dat. Cílem je především odstranění lokalizace, tedy uchovávání dat na území jednoho státu. Ty totiž způsobují fragmentarizaci evropského trhu. Volný tok dat zajistí funkčnost digitální ekonomie a je rozhodující pro její další růst, proto musí Evropská unie omezit snahy některých států ujímat se nad daty kontroly a přijímat protekcionistická opatření. 

Na nutnost odstranění národních překážek, které brání volnému datovému proudu, upozornil Pavel Telička i během konference, kterou pořádal spolu se Svazem průmyslu České republiky. Na ní se účastníci shodli, že je nutné vytvořit jednotný digitální trh, jehož základem je právě volný tok dat. Nový legislativní rámec musí počítat s inovacemi a podporovat nové modely byznysu. 

Jak na konferenci, tak v odpovědi na dopis Evropská komise slíbila, že přijde s návrhem, který bude reflektovat požadavky, na podzim tohoto roku.

Sdílet