Zasloužíme si, aby nás v Europarlamentu zastupovali poslanci, jež mají nejen zkušenosti, ale taktéž patří mezi nejvlivnější, řekl na debatě lídrů do eurovoleb Telička

Pavel Telička coby lídr kandidátky hnutí Hlas se zúčastnil úterní debaty lídrů, kterou pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), online deník Aktuálně.cz a EUROAKTIV.CZ. Debaty se mj. zúčastnili i kandidáti dalších stran jako například Dita Charanzová z ANO, Marcel Kolaja z České pirátské strany, Kateřina Konečná z KSČM, Pavel Poc z ČSSD nebo Stanislav Polčák z koalice stran Top09, STAN a Zelení a další.  „Pokud chceme být rychlí, efektivní a akceschopní, a pokud chceme, aby náš Hlas byl v Evropě slyšet, je potřeba volit stranu, v jejímž čele stojí lidé s dlouholetými zkušenostmi,“ řekl v průběhu debaty Telička, jednička na kandidátce hnutí Hlas.

Jedna z prvních otázek z publika mířila na řešení nelegální migrace, respektive na to, jakým způsobem se současní europoslanci snažili zabránit nelegální migraci, a jak následně omezit vydávání peněz na nevládní neziskové organizace, které tyto nelegální migranty dovážejí. „Společně s kolegou Ježkem jsme zpracovali materiál, ve kterém byly jasné kroky, jak řešit nelegální migraci, a který jsme následně předložili předsedovi hnutí ANO, současnému premiérovi Andreji Babišovi. Bohužel, nikdy se tento dokument nedostal na vládu. Je to škoda o to více, že dnes se podle podobného dokumentu postupuje na celoevropské úrovni,“ odpověděl současný místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a dodal, že budoucí diskuze by se měla soustředit na možnost zkrácení azylového řízení, rychlejší i efektivnější repatriaci azylantů. „Dále bychom měli klást důraz na větší ochranu vnější hranice a soustředit se na ohniska migrace a tam aktivně působit a přispět ke stabilizaci postižených regionů,“ dodal Telička.  

V dalším okruhu se debata zaměřila na budoucnost Evropské unie. Podle posledních výzkumů veřejného mínění totiž přes 80 procent Čechů zastává názor, že je potřeba Unii reformovat. Podle Pavla Teličky však není na místě používat slovo reforma, protože ve vztahu k mandátu europoslance, právě europoslanci nemají až tak velkou roli v otázce možného unijní reformy. „Daleko důležitější je využít mandát k tomu, abychom pomohli občanům v těch oblastech, kde jsou skutečné problémy, jež negativně ovlivňují každodenní život. A abych byl konkrétní, mohu jmenovat například dopady globálního oteplování, bezpečnost, rovnost v celé řadě oblastí, nebo dokončení jednotného vnitřního trhu,“ vyjmenoval Telička za potlesku publika.

Podle Teličky s tím souvisí i dobré, respektive špatné fungování jednotlivých oblasti, které Parlament svou činností ovlivňuje. „Zastávám názor, že žádná oblast v rámci EU nefunguje na 100 procent. Všude je potřeba něco dělat, všude je možnost, jak se posunout dále,“vysvětlil Telička a doplnil, že jedinou oblastí, kterou považuje za fungující, je hodnotové a ideové ukotvení politiky EU. „Je škoda, že jsme zatím nebyli schopni tuto politiku lépe vysvětlit českým občanům. Dlouhá léta veřejnosti politici říkají, že jsme příliš malí, že nic nedokážeme, že nic neovlivníme, nebo že se v EU rozpustíme jako kostka cukru. Pak se ale nemůžeme divit, že postoj českých občanů k EU je takový, bohužel jaký je, a to je potřeba změnit,“ řekl Telička.  

Podle místopředsedy Evropského parlamentu je na stole i možná změna hlasování v rámci Rady, a to z hlasování na principu jednomyslnosti na hlasování na základě principu kvalifikované většiny. Telička je dlouhodobě zastáncem této změny, a to u zahraničně-politických témat. „Pokud chceme být kceschopní, efektivní, tak musíme v otázkách zahraniční politiky hlasovat kvalifikovanou většinou,“ pronesl Telička.

Na závěr v posledním vstupu dodal, že pokud čeští občané chtějí vyslat do Bruselu skutečné odborníky, měli by volit tu stranu, jež má podle několika mezinárodních srovnání nejvlivnější europoslance. „Právě hnutí Hlas takové lidi nabízí a nejen ty. Máme plno mladých a perspektivních kandidátů, kteří přistupují k politice jako ke službě veřejnosti. Máme nejen nejkompletnější a nepodrobnější program, ale taktéž máme jasně definovanou jasnou prioritu – a to boj s globálními změnami,“ pronesl na konec debaty Telička.

Share this